Illustrationer som förklarar komplicerade förlopp
Med lång erfarenhet av tekniska illustrationer ger Stig Frannung från Sign Stohl Tekniska Illustrationer stöd till texten i många tidsskrifter, böcker och andra trycksaker.
Teknisk information kan ofta vara svår att få grepp om, men kan bli lättare att förstå och engagera om "den rätta bilden" finns med. Ofta räcker det helt enkelt med ett bra fotografi, men ibland kan det tekniska förloppet eller processen åskådliggöras på ett betydligt bättre  sätt med en välgjord illustration.
Den tecknade bilden utgör här ett suveränt hjälpmedel; den kan analysera, utforma och dirigera informationen på ett annorlunda sätt än ett fotografi.

Att åskådliggöra budskapet
En bra illustration framhäver och förklarar teknikerns budskap på ett så realistiskt och begripligt sätt som möjligt, det må handla om avancerade bilder till enkla diagram och symboler.
Att nå fram med sin information är viktigt, mycket viktigt, och förutsätter därför en genomtänkt och klar framställning. Den tecknade bilden "platsar" därför fortfarande som ett enkelt och smidigt sätt att förmedla och fokusera det tekniska budskapet. 

Sign Stohl Tekniska Illustrationer

Bransch:
Detalj / Tjänster

Telefon: 0410-33 41 84
Fax: 0410-33 41 96

Adress:
Sign Stohl Tekniska Illustrationer
Jungsmansvägen 1
23132 Trelleborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN